Organizatori

Asociația Regională a Întreprinzatorilor Nord-Est România
www.theentrepreneur.ro

Centrul Europe Direct Iași - Centrul Comisiei Europene la Iași
www.eudirect.ro

Camera de Comerț și Industrie Iași
www.cciasi.ro

Primăria Municipiului Iași
www.primaria-iasi.ro


Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est
www.adrnordest.ro

Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontalieră - Iași
www.brctiasi.ro

Oficiul Teritorial pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii și Cooperație Iași
www.mimmc.ro/animmc/contact_otimmc_iasi/

Consiliul Concurenței - Inspectoratul Regional de Concurență Nord-Est
www.consiliulconcurentei.ro

Revista Glare
www.glaremagazine.ro

Fundatia Iassyorum

Fundatia Noua Junime

Uniunea Profesională a Consultanților în Management din Regiunea Nord-Est

Front Page Communication
www.frontpagecom.ro

Revista The Entrepreneur
www.theentrepreneur.ro

Copyright © 2010 - Forumul Economic European